خلطه لشاي الكــــرك

صارلي مده احاول اسوي شاي كرك بس موراضي يضبط معاي

 وتوني ادري ان في خلطه خاصه للكرك تنباع بقطر والامارات

بس في احد يسويها بالكويت؟ او في محل يبيها؟

About roashina

Ladies from k-town with different tastes that are willing to share interests and thoughts during their daily life.
This entry was posted in Food and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s